Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS An Khê - Quỳnh Phụ - Thái

Xã An Khê - huyện Quỳnh Phụ - tỉnh Thái Bình
027.864.113
hungthcsankhe@gmail.com